Csizmadia Tamás weblapja
Dr. Csizmadia Tamás az ELTE Sejtbiológia Tanszékének egyetemi adjunktusa. Kutatási témája a kiürítésre nem kerülő nagy méretű váladékszemcsék (szekréciós granulumok) lebontása, mely azok lizoszómákkal való közvetlen egyesülése útján valósul meg. Ezt a folyamatot hívjuk krinofágiának. A folyamat molekuláris mechanizmusának, azaz az ezt koordináló gének feltárásához ecetmuslicák (Drosophila melanogaster) lárvális és fiatal pupális nyálmirigyeit használjuk. Eddigi kutatásaink során sikerült azonosítanunk azokat a molekuláris komponenseket, ilyen például a light - Vps41 (3. felvétel), illetve a Snap29 (5. kép), melyek esszenciális szerepet játszanak a szekréciós granulumok és lizoszómák egyesülésének folyamatában. A krinofágia vizsgálatához pedig olyan eszközöket kellett fejlesztenünk, melyek segítségével nyomon követhető a granulumok savasodása (1., 2. és 3. felvétel), valamint a váladékszemcsék és lizoszómák egyesülése (5. kép)


Publikációk
aldhissla.web.elte.hu

1. Szekréciós granulumok savasodása ecetmuslica fiatal báb nyálmirigyében
aldhissla.web.elte.hu

2. Ecetmuslica lárva nyálmirigy poszterior végének epifluoreszcens mikroszkópos képe. Zölddel a sejtekben felhalmozódó váladékszemcsék, pirossal a sejtmagok (erősen pedig a sejtmagvacskák) láthatóak
aldhissla.web.elte.hu

3. Szekréciós granulumok savasodásának elmaradása light - lt (Vps41) csendesített fiatal bábok nyálmirigyében
aldhissla.web.elte.hu

4. A plazmamembrán és a korai endoszómák Drosophila lárva nyálmirigyében (magenta). Zölddel a citoplazmatikus háttér és a sejtmagok vannak jelölve
aldhissla.web.elte.hu

5. Lizoszómák felhalmozódása a szekréciós granulum körül a Snap29 génjének csendesítése során (EM felvétel)
aldhissla.web.elte.hu

6. Pirosan világító sejtmagok (pöttyök) ecetmuslica fiatal bábjának nyálmirigyében
aldhissla.web.elte.hu

7. A proteaszóma 20S alegység parasagittalis metszetének molekulamodellje